- Collet Law

Collet Law
"In 1995 ben ik advocaat geworden om anderen te helpen en bij te staan in het vinden van hun rechten."
"Als advocaat bied ik creatieve, vaak ongewone, oplossingen om een constructief resultaat te verkrijgen. Als ik denk dat het niet mogelijk is, zal ik dat zeggen, maar als ik een optie zie, dan zal ik dat uitleggen."
"Door goed te luisteren en te analyseren heb ik geleerd te balanceren tussen wensen, feiten en mogelijkheden."
NET
Ga naar de inhoud

Recht
Voorkomen is beter dan genezen, wie weet dat niet?
Toch wordt een advocaat vaak pas ingeschakeld als er al problemen zijn. Dat is jammer. Want voorkomen is ook goedkoper dan genezen.
Advocaat Collet staat geregistreerd met een algemene praktijk met als specialisme burgerlijk recht. In principe is hij een allesvreter en kan daarmee iedereen wel op weg helpen, maar zal hij doorverwijzen als hij niet genoeg specialistische kennis heeft.

Contractenrecht
Een contract is niet meer weg te denken in onze maatschappij. In 1993 studeerde Collet ondermeer af in contractenrecht, althans het was één van de twee vakken waarvoor hij destijds een 9 kreeg.
Kennis van het internationaal privaatrecht en een Erasmus cursus Legal English vormt dan een goede combinatie om ook met internationale contracten te kunnen omgaan.

Als Collet de kans krijgt, wil hij het liefst eenvoudige en transparante contracten maken. Te vaak wordt er vanalles bij gesleept, om toch maar zeker te zijn dat men niets vergeten is. Alles wat al geregeld is in de wet, hoef je niet nog eens te herhalen. Weet wat je wil en leg dat vast. Een contract heeft volgens Collet pas zin, als beide partijen precies weten waar ze aan toe zijn. Een contract dient wat hem betreft dan ook zonder poeha te worden geschreven. Als er woorden in een contract staan die één van de partijen niet begrijpt, laat staan kan uitleggen, dan is het eigenlijk geen goed contract voor deze partij.


In de praktijk wordt een advocaat echter vooral ingeschakeld om de contracten van anderen te ontleden en een gaatje te vinden om voor de cliënt toch een eerlijker resultaat te krijgen, althans een meer redelijk resultaat. Dat is niet altijd even makkelijk, want "pacta sunt servanda", contracten moeten worden nageleefd en meestal gaat dat nogal letterlijk.

Het vergt dan soms ook nog wel eens wat creativiteit om de onderlinge contractuele verhoudingen goed in kaart te brengen, schetsen, beelden, soms simpel vertalen, maar zo nodig zal er dus ook geprocedeerd worden om bij de rechter een nadere uitleg van het contract af te dwingen die voor de clIënt meer acceptabel is. Daarbij gebeurt het ook wel eens dat de rechter al meteen laat weten dat dit dan maar door de appelrechter moet worden beslist, want de gedachtenkronkels van Collet druisen soms wel eens in tegen wat zogenaamd vast recht is. Collet weigert echter te accepteren dat onrecht kan worden gerechtvaardigd met de stelling dat iets gevestigd recht is. Dan moet het gevestigd recht maar wijken en zonodig moet de Hoge Raad maar om!

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht is meer dan een "lex specialis" (een bijzondere vorm) van contractenrecht. Werkgevers zitten vaak met de handen in het haar omdat ze steeds vaker geconfronteerd worden met de van oudsher schijnbaar sterkere positie van de werknemer. Omgekeerd, werknemers worden vaak afgescheept met een in hun ogen aalmoes als ze worden ontslagen. Het is lastig om een goede balans te vinden om beide partijen tevreden te krijgen.

Men vergeet vaak dat ontslagkwesties vaak een soort scheiding zijn en loon of CAO discussies lijken wel eens op echtelijke ruzies. Meestal is de fout al gemaakt aan het begin, met onduidelijke afspraken over en weer. Vaak gaat het ook gaandeweg steeds meer mis, omdat men te weinig met elkaar praat, te weinig feedback geeft en te weinig naar elkaar luistert. Op een gegeven moment is het dan niet meer te repareren en is het zaak om te bekijken hoe men het beste uit elkaar gaat. Procedures kosten altijd veel geld, maar als het moet, dan moet het.

Tijdens zijn advocatenopleiding heeft Collet heel veel geleerd van het arbeidsrecht en hoe dat in de praktijk het beste te behartigen, met soms verassende resultaten tot gevolg.
Er komt veel meer kijken bij het arbeidsrecht dan zo op het eerste zicht lijkt. Zelfs het bestuursrecht speelt er een belangrijke rol in en gelukkig heeft Collet ook daar de nodige kennis en ervaring in opgebouwd waardoor hij die aspecten tevens kan bewaken.

Bestuursrecht
Tijdens de beroepsopleiding advocatuur kwam Collet te laat op het examen bestuursrecht, nog net op tijd voor de deuren dicht gingen, en was hij als een van de eersten weer buiten. Toch haalde hij dat examen met vlag en wimpel. Bestuursrecht is echt iets voor de liefhebbers, maar de jarenlange ervaring via ondermeer het vreemdelingenrecht, weet Collet vaak nog wel het onderste uit de kan te halen.

Per definitie is bestuursrecht een lastig terrein. De overheid is een machtige tegenstander en de politiek laat regelmatig blijken wat zij van sommige uitspraken vinden. De scheiding der machten wordt zeker hier wel eens onder druk gezet. De kunst is dat krachtenveld ook weer ten voordele van de cliënt te benutten. Het is in de praktijk van Collet toch al een paar keer voorgekomen dat hangende de zaak via "diplomatieke" weg een oplossing werd aangeboden, op voorwaarde dat de zaak dan wel van tafel gaat, of in ieder geval er geen verdere ruchtbaarheid meer aan zou worden gegeven. Dat vlak daarvoor de publicitaire weg via de schrijvende pers of TV werd gezocht is dan niet geheel toevallig.

Bestuursrecht is wel een kwestie van lange adem, en bij voorkeur dient rechtbijstand te worden geleverd vanaf den beginne, omdat de zogenaamde trechterwerking maakt dat de overheid mag uitgaan van hetgeen aan het begin is gesteld en alles wat daarna wordt ingebracht toch een ander etiket meekrijgt, ook al moet er in bezwaar een algehele heroverweging plaats vinden, de kaasschaafmethode lijkt wat het recht betreft wel uitgevonden in het bestuursrecht. Gelukkig heeft Collet veel geduld en zeker ook genoeg puzzelvaardigheid om alle stukjes weer aan elkaar te rijgen.

Verbintenissenrecht
Niet alle verbintenissen zijn contracten, maar vaak is er sprake van een overeenkomst, soms is er sprake van een verplichting van rechtswege, een schadeclaim, een aansprakelijkheid is niet hetzelfde als schuld. De wet legt deels vast hoe de rechtsverhoudingen moeten worden uitgelegd, maar veel is ook door de praktijk gevormd. Vaak is het zaak om de feiten goed op een rij te zetten, want uit die feiten moet zo nodig de rechter afleiden wie welke verantwoordelijkheid heeft.
Huurrecht is een specifiek rechtsgebied, maar ook het nog in ontwikkeling zijnde franchise recht, weliswaar meestal gebaseerd op contracten, maar vaak een stuk gecompliceerder dan het contract zelf. Rechtvaardigheid speelt een grote rol en tegelijkertijd is de ongelijkheid tussen partijen in deze situaties vaak erg groot. Net als in het arbeidsrecht worden er dan beschermingsmaatregelen in de wet opgenomen, maar de contractvrijheid makat dat die vaak toch ook weer omzeild kunnen worden.

Iedereen heeft een WA verzekering, althans moet die hebben, maar wanneer is het redelijk te noemen dat je aansprakelijk wordt gesteld. Is de gemeente altijd aansprakelijk als er een stoeptegel los ligt en iemand zijn been dan breekt? Als er sneeuw op de stoep ligt en daardoor iemand uitglijdt, is dan de bewoner bij die stoep aansprakelijk of de gemeente? Als een dijk doorbreekt omdat de dijk verzwakt is, door eerdere baggerwerkzaamheden, en daarna bij andere bouwwerkzaamheden er eigenlijk te zware vrachtwagens overheen rijden, of is het omdat de dijken eigenlijk ondeugdelijk uit turf zijn opgebouwd en het zwaardere vrachtverkeer op het water niet aankunnen... Wie is aansprakelijk? Het zijn soms heel complexe kwesties, maar juist voor Collet geldt, hoe complexer, hoe heerlijker. Uiteraard helpt die ervaring wel weer bij de relatief eenvoudigere zaken, maar geen enkele zaak is bij voorbaat simpel.
Kennis up-to-date
Advovaten dienen jaarlijks een minimum aantal uren aan scholing te volgen om hun kennis op peil te houden. Aan de hand van die gevolgde cursussen kan je ook een beetje zien in welke rechstgebieden iemand zich verder aan het ontwikkelen is.
Advocaat mr. Collet is graag transparant en indien gewenst is ook meer informatie te verkrijgen. Er zijn cursussen die een hele dag duren en sommige duren zelfs maar 1 uur, zijn meer een soort opfriscursus. De aard en diepgang kan ook sterk variëren. De keuzes die Collet hier maakt zijn vooral gericht op het vergaren van nog meer kennis en een stukje op hetgeen thans verplicht is, zoals de WWFT.

Door Collet in de afgelopen vijf jaren genoten cursussen:

2021
cursus Petitum en Dictum

2020
cursus WWFT
cursus Ontbinding wegens tekortkoming
cursus Verzoekschriftenprocedures
cursus Burgerlijk procesrecht: Bewijsrecht
cursus Contracten en aansprakelijkheid

2019
cursus Contracteren en nakoming
cursus Verjaring
cursus Vertegenwoordiging Rechtspersonen
cursus WWFT
cursus Schadeberekening
cursus Arbeidsrecht
cursus Arbeidsrecht

2018
cursus Personenvennootschappen
cursus Internationaal contracteren
cursus Ontslagrecht
cursus ISO13485:2016

2017
cursus Europese privacywetgeving
cursus Contracten- en aansprakelijkheidsrecht
cursus Omgevingsrecht
cursus Electronisch contracteren
cursus WWFT


Collet Law B.V.
Laan van Brabant 30
4701 BK  Roosendaal

KvKnr. 17180419
Created with WebSite X5
CONTACT
+00 31 6 20137498
collet@colletinternational.com
Terug naar de inhoud