- Collet Law

Collet Law
"In 1995 ben ik advocaat geworden om anderen te helpen en bij te staan in het vinden van hun rechten."
"Als advocaat bied ik creatieve, vaak ongewone, oplossingen om een constructief resultaat te verkrijgen. Als ik denk dat het niet mogelijk is, zal ik dat zeggen, maar als ik een optie zie, dan zal ik dat uitleggen."
"Door goed te luisteren en te analyseren heb ik geleerd te balanceren tussen wensen, feiten en mogelijkheden."
NET
Ga naar de inhoudHonorarium

Uurtarief
Collet hanteert al jaren een uurtarief van 220 euro per uur, exclusief directe kosten en BTW. Collet rekent geen kantoorkosten.
Een uurtarief van 220 euro klinkt misschien veel, maar de vraag is echter eerst hoeveel kan de advocaat verwerken in de tijd. De zitting en gesprekken duren in principe net zo lang, maar hoe zit het met benodigde tijd om stukken te bestuderen en hoe creatief zijn de geboden oplossingen. Als je uurtarieven vergelijkt, vergelijk je appels met peren.
Als een zaak wordt voorgelegd wordt door ons steeds een begroting van de geschatte benodigde tijd gemaakt, met een geschatte onder- en bovengrens. Daarmee heb je een goede indicatie van de totale proceskosten. Die mag je gerust vergelijken met andere kantoren. Het kantoor geeft geen goedkoopste prijsgarantie, wel garandeert het de best mogelijke service.

Zaakstarief
Naast het uurtarief kunnen ook vaste zaakstarieven worden afgesproken. Dan wordt op basis van de in de eerder genoemde begroting geschatte tijden een gemiddelde genomen en op basis daarvan wordt dan een vast bedrag afgesproken, ongeacht of er dan meer of minder tijd blijkt nodig te zijn. Als advocaat kan Collet immers het beste inschatten hoeveel tijd het kost en dat risico nemen. Kosten (verschotten) kunnen daarin meestal niet worden meegenomen, omdat die vooral door derden en anderen worden bepaald.

Togatarief
Het kantoor hanteert verder een zogenaamd togatarief. Voor een bedrag van 125 euro (inclusief BTW) wordt een eerste gesprek gevoerd om de zaak te bespreken, vragen te beantwoorden en een inschatting te geven wat er aan kosten en tijd nodig gaat zijn. Indien vooraf de stukken worden toegestuurd, worden die meteen ook bekeken.

Vaste klanten
Voor partijen die vaker van mijn kantoordiensten gebruik willen maken, zijn afwijkende prijsafspraken te bedingen.

Toevoegingen

Het kantoor neemt geen "toevoegde" zaken aan. De administratieve rompslomp met de Raad voor Rechtsbijstand en de lage vergoedingen en regels die druk op de kwaliteit leggen, maken het niet opportuun om op die manier goede rechtsbijstand te leveren. Collet heeft het 25 jaar gedaan en daarmee al een flinke bijdrage geleverd. Maar mocht er nu iemand een rechtvaardige zaak hebben, maar geen geld, dan is Collet nog steeds bereid om naar de zaak te kijken, in te schatten wat haalbaar is en af en toe zo'n een zaak geheel pro deo te doen.

Lees meer over recht op toegevoegde rechtsbijstand op www.rvr.org.
Tevredenheid

Ten einde de kwaliteit van dienstverlening te kunnen verbeteren wordt steeds na het afsluiten van het dossier aan de cliënt gevraagd om een korte enquête in te vullen van circa 20 vragen. De antwoorden op die vragen helpen het kantoor om in de toekomst nog betere diensten te kunnen verlenen, foutjes op te sporen en eventuele blind spots te kunnen aanpakken. Als advocaat denk je nu eenmaal altijd alles beter te weten, maar we weten ook dat dit vaak niet het geval is. Recht is geen zekerheid, er is veel onzekerheid, maar je kan aan de hand van de regels wel beter de weg vinden. Dat is wat je als advocaat doet, tolken en gidsen door de de brei van regels heen. Die taak kan alleen goed vervuld worden als we weten waar we extra op kunnen en moeten letten. Daarom is jullie feedback onontbeerlijk.

Collet wenst een dienst te leveren waarover men achteraf tevreden is. Tevredenheid staat dus voorop, al kunnen we op het resultaat maar gedeeltelijke invloed uitoefenen, door een gedegen voorbereiding en een goede kennis van zaken, kunnen we de kansen wel verbeteren.

Na iedere zaak, of periodiek, vragen we onze cliënten feedback te geven over onze dienstverlening en zo hopen we steeds weer nieuwe verbeterpunten aangedragen te krijgen waar we dan ook weer werk van maken.

Klik hier om een evaluatieformulier te downloaden. Wij stellen het op prijs een ingevuld exemplaar te ontvangen.


Geheimhouding

Als advocaten vragen wij cliënten zich aan het begin te identificeren en telkens als daar een reden toe is. Verder krijgt niemand informatie mee, als die niet als bevoegde gemachtigde bekend is. Die persoon krijgt zelfs niet te horen of iemand wel/niet cliënt is bij ons. Alleen de cliënt bepaalt of en wanneer iemand anders bevoegd is kennis te nemen van dossierstukken.

UBO

In ons werk moeten we elkander vertrouwen, maar onze voorberechte positie als geheimhouder maakt dat we ook extra controles moeten uitvoeren en dat goed vastleggen in onze eigen dossiers. Daardoor komt het steeds vaker voor dat we dienen vast te stellen wie de final beneficial owner is, wie er aan de touwtjes trekt, wie er uiteindelijk baat bij heeft. Dat is geen teken van wantrouwen onzerzijds, maar een uitvoering van de controle dat we ook echt optreden namens de partij die we stellen te vertegenwoordigen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ook advocaten maken wel eens fouten, Het gebeurt niet vaak, maar toch. Voor dat geval heeft kantoor een verzekering afgesloten en die dekt de schade tot 500.000 euro, met een maximum van twee incidenten per jaar. Gelukkig heeft Collet er in zijn hele carrière nog maar twee keer gebruik van moeten maken.

De polis is op aanvraag in te zien.

Verwachtingen

Op basis van alle aangedragen feiten en gegevens, spreken wij een bepaalde verwachting uit. Dat doen we meestal in percentage kans op een bepaald resultaat. Maar besef wel dat de kans op een zes, als je een dobbelsteen gooit, 1 op 6 is, maar dat het dus niet betekent dat als je zes keer gooit je exact 1 keer een zes zult hebben. Verder zullen wij, als er nieuwe feiten en omstandigheden opkomen, ook meteen laten weten dat er een wijziging is opgetreden op de eerder uitgesproken verwachting, naar boven of naar beneden, of nog anders.

Collet Law B.V.
Laan van Brabant 30
4701 BK  Roosendaal

KvKnr. 17180419
Created with WebSite X5
CONTACT
+00 31 6 20137498
collet@colletinternational.com
Terug naar de inhoud